Kvaliteedinõuded palgile

PALGI DIAMEETRID

Mõõdetuna koore alt:

palk 24 – 50 cm

Palgi diameeteri mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub kokkuleppel.

PALGI PIKKUSED

Alates 2,5 / 3,0 m ning  millele peab lisanduma saagimise varu +10cm.

KÕVERUS

Lihtkõverus ühtlaselt kogu palgi ulatuses kuni 1,5% palgi pikkusest.

OKSAD, LAASIMINE

Oksad peavad olema laasitud tüve lähedalt, tüvega paralleelselt. Suured oksad ja mädanikuga oksad ei ole lubatud.

PRAAK VÕI MADALA KVALITEEDILINE PALK

Praagiks loetakse palk juhul, kui on :

– mädanik ja mädanikuga oksad, sinetus;
– liiga suur lihtkõverus;
– liitkõverus;
– põdra kahjustus;
– külglõhed, külmalõhed, otsapinda läbivad ja ringlõhed, mõlud;
– tüükus, sagartüüakus;
– kaksiksäsi;
– metsakuiv palk;
– metalli sisaldav palk.

Scroll to Top